Резонансне поглинання

Взаємодію світла з квантовими системами Ейнштейн розділив на три елементарних акти.

Перший з них - резонансне поглинання квантовою системою кванта світла (рисунок). Квантова система - двохрівнева: нижній рівень з енергією  Wm, верхній - з енергією Wn. Квантова система знаходиться в основному стані (електрон на нижньому енергетичному рівні. На систему в основному стані падає квант світла з енргією  hv. При виконанні умови резонансу (рівність енергії кванта різниці енергій), система з високою ймовірністю переходить в збуджений стан (електрон на верхньому енергетичному рівні). 

.

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"