Принципи побудови таблиці елементів Менделєєва

1. Принцип послідовності: кожний наступний атом таблиці Менделєєва має ядро, у якого, як мінімум, на один протон більше ніж у попереднього, та на один електрон збільшується кількість електронів в атомній оболонці.

2. Принцип мінімізації повної енергії системи. Стійкий стан кожного атома відповідає мінімуму енергії.

3. Принцип заборони Паулі. Заповнення електронних оболонок атома не повинно порушувати принцип Паулі.

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"