Енергетичні рівні та спектри молекул

Повна енергія електрона в молекулі розраховується значно складніше, ніж в атомі, тому що враховує не тільки електронні взаємодії його з іншими електронами та ядрами Wij , а й енергію коливальних Wкол та обертальних Wоб рухів молекули: 

W=Wij +Wкол+Wоб. При розв"язуванні рівняння Шредінгера для такого електрона в молекулі всі енергії квантуються, тобто, наряду з електронними рівнями енергії з"являється низка близько розташованих коливальних та обертальних рівнів. А тому спектри молекул не лінійчаті, на відміну від атомів, а смугасті, бо представляють собою серії близько розташованих ліній.

1. В діапазоні видиме світло - ультрафіолет: електронно-коливально-обертальні смуги.

2. В діапазоні інфрачервоних променів: коливально-обертальні смуги.

3. В діапазоні радіохвиль: обертально-обертальні лінії.

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"