Рентгенівські спектри атомів

Типові спектри, зняті Мозлі в ренгенівській установці, в якій аноди виготовлялись з атомів різного сорту, мають наступний вигляд:

.

Спектри складаються з суцільної частини (гладкі лінії) та характеристичного спектру (серії ліній 3, 4, 5). При високій напрузі на установці U1 (крива 1) спостерігається найбільш короткохвильова К- серія (3), при нижчих напругах U2  - тільки L-серія (5), розташована на тому ж місці, що і L-серія при високій напрузі (4). Нижні межі суцільних спектрів (6,7) (найменші довжини хвиль) визначаються напругами на рентгенівській установці:

 λmin1=hc/eU1 (6),  λmin2=hc/eU2 (7). 

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"