Теорія Бора

Напівкласична теорія атома. Основана на класичному характері орбітального руху електрона та квантовому характері випромінювання. Постулює:

1. Існування стаціонарних орбіт, на яких електрон не випромінює. Правило відбору стаціонарних орбіт: .

2. Випромінювання кванта енергії відбувається стрибком при переході з вищої стаціонарної орбіти на нижчу:.

Дала змогу пояснити спектр атома водню та воднеподібних атомів.

 

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"