Магнітне квантове число

Значення числа: ml=l; -(l-1); ...; 0; 1;...; l-1; l. Всього приймає 2l+1 значення. Визначає проекцію механічного та магнітного моментів орбітального руху електрона на виділений в просторі напрям (просторове квантування).  

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"