Біологічно еквівалентна доза

Враховує різницю в шкоді людському організму різних видів радіоактивного випромінювання. Для ренгенівського та  -опромінень поглинута та експозиційна дози пропорційні, відповідно пропорційною є і шкода біологічному організму,  а тому за одиницю біологічно еквівалентної дози в СІ прийнято 1 Зіверт (Зв):

 . Тобто, 1 Зв=1 Гр для електромагнітних випромінювань. В сто раз менша одиниця - бер: 1 Зв=100 бер. Шкідливість інших видів випромінювань враховується відповідними коефіцієнтами. 

Для електромагнітних випромінювань справедливі наступні співвідношення:

1 рад ≈1 Р =1 бер. Тому дольна одиниця біологічно еквівалентної дози бер читається як "біологічний еквівалент ренгена". 

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"