Експозиційна доза

За ефектом іонізації можна вводити експозиційну дозу. Визначається величиною додаткових зарядів одного знаку, які породжує випромінювання в одиниці маси речовини: 

. Існує лише позасистемна одиниця вимірювання експозиційної дози, введена для рентгенівського та  -випромінювання - 1 Рентген (Р). 1Р=2.6 10-4 Кл/кг. Одиницею маси для 1 Р є один кг сухого повітря. 

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"