Поглинута доза

Визначається додатковою енергією, яку вносить радіоактивне опромінення в одиницю маси речовини:

. В СІ одиницею вимірювання поглинутої дози є 1 Грей (Гр): 1 Гр=1 Дж/1 кг. В сто раз меншу одиницю називають рад: 1 Гр=100 рад


» Терміни "Квантова та фіз. ядра"