З-н Стефана-Больцмана

Отриманий на основі аналізу спектрів випромінювання АЧТ (рисунок). Площа під графіком - випромінюваність тіла.


 Випромінюваність АЧТ прямопропорційна четвертій степені абсолютної температури тіла:

, σ=5,67 10-8 Вт/м2 К- стала Стефана-Больцмана. 

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"