З-н зміщення Віна

Отриманий на основі вивчення спектрів АЧТ (рисунок):


Довжина хвилі, на яку припадає максимум в спектрі випромінювання АЧТ, обернено пропорційна абсолютній температурі Т, при якій знаходиться тіло:

, де   b- 2,9 10-3 мК - стала Віна.

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"