Спектральна випромінювальна здатність

Чисельно рівна тій енергії, яка випромінюється з одиниці поверхні тіла, за одиницю часу, в одиницю спектрального діапазону, тобто:

.

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"