Реакції термоядерного синтезу

На сьогодні найперспективнішою реакцією ТЯС є так звана дейтерій-трітієва реакція:

.

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"