Альфа-розпад

Альфа-розпадом називають спонтанне радіоактивне перетворення ядра з випусканням ядра атома гелію - альфа-частинки. Закономірності  -розпаду: 

1. Спостерігається лише у важких ядер: А>200, Z>80.

2. Закони зміщення по табл. Менделєєва: А′=А-4, Z′= Z-2.

3. Спектр енергій -частинок обмежений та дискретний: 4 МеВ<W<8 МеВ.

4. Період напіврозпаду нукліду тим більший чим менша енергія -частинок.

5. Теорія -розпаду зводиться до тунелювання альфа частинок через потенціальний барьер.

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"