Склад ядра

Ядро  будь-якого атома складається з протонів та нейтронів.

1.  Протон - відкритий Резерфордом в 1920 році, має масу  mp1836 me =1 а.о.м., позитивний електричний заряд qp =+1.6 10-19 Кл та напівцілий спін S=1/2.

1. Нейтрон - відкритий Чедвіком в 1932 році, має масу  mnmp, нейтральний (звідси назва) qn =0, і також має напівцілий спін S=1/2.

 В складі ядра протон та нейтрон - стабільні. Вільний нейтрон з періодом напіврозпаду 12 хв розпадається за схемою:.

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"