Ефект Мейснера

Ефект зависання надпровідних матеріалів над областю з магнітним полем. Обумовлений неможливістю проникнення магнітного поля в надпровідний матеріал (інакше явище індукції призвело б до появи нескінченного струму в надпровіднику). Використовують для фіксації момента переходу матеріалу в надпровідний стан.

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"