Напівпровідникові прилади

Електронні компоненти схем, які виготовлені з напівпровідникових матеріалів. Найпростіші з них:

1. Терморезистор (термістор) - резистор, виготовлений з напівпровідника, опір якого з ростом температури спадає;

2. Напівпровідникові діоди та діоди Шотткі - елементи з односторонньою провідністю, виготовлені на основі контактів  p-n та  M-n, M-p;

3. Уні- та біполярні транзистори - див. даний глоссарій;

5. Фоторезистор - напівпровідниковий резистор, опір якого зменшується при освітленні за рахунок внутрішнього фотоефекту;

6. Фотодіод - напівпровідниковий діод з відкритою областю   p-n контакту,  темновий струм якого лінійно зростає при освітленні за рахунок внутрішнього фотоефекту;

7. Фотоелемент -  система з двух напівпровідникових діодів, включених назустріч, один з яких є фотодіодом. На основі фотоелементів виготовляють оптрони та сонячні батареї;

8. Світлодіоди та напівпровідникові лазери - діоди, які при включенні в прямому режимі дають потік некогерентного (діоди) чи когерентного (лазери) випромінювання в досить широкому діапазові (від ІЧ до УФ);

9. Інтегральні схеми та спеціальні прилади - широка область сучасної мікро- та наноелектроніки.   

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"