Контакти напівпровідників з металами

Контакт напівпровідників n- та p-типу з металом М також може приводити до збіднення основними  носіями заряду області напівпровідника та виникнення в ньому запорного прошарку і односторонньої провідності, якщо виконуються наступні умови для робіт виходу Авих  з цих матеріалів. Для контакту М -  n : АвихМ > Авихn ; для контакту М -  р : АвихМ < Авихр. Такі контакти застосовують в діодах Шотткі та уніполярних транзисторах.

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"