Діелектрики

Матеріали, провідність яких в звичайних умовах, фактично, відсутня. Типова зонна структура діелектрика приведена на рисунку. 


» Терміни "Квантова та фіз. ядра"