Заповнення енергетичних зон

Заповнення електронами дозволених  рівнів в енергетичних зонах визначається їх кількістю та тією обставиною, що електрон є ферміон. Тому розподіл електронів по енергії в зоні визначає статистика Фермі-Дірака. За характером розподілу виділяють: 

1. Зону провідності (ЗП) - найвищу незаповнену (або заповнену частково) зону дозволених енергетичних рівнів;

2. Валентну зону (ВЗ) - найвищу повністю заповнену (або заповнену частково) зону дозволених рівнів, в якій переважно знаходяться валентні електрони;

3. Заборонену зону (ЗЗ) - діапазон енергій між ЗП та ВЗ, де немає дозволених енергетичних рівнів.

Зауважимо, що частково заповнена верхня зона є одночасно і зоною провідності (її так і називають) так і зоною валентною. При цьому заборонена зона відсутня.

  .

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"