Елементи зонної теорії твердих тіл

Зонна теорія твердих тіл базується на застосуванні рівняння Шредінгера до електрона в періодичній потенціальній "ямі" кристала (адіабатичне одноелектронне наближення). Розв"язок його дає серії дозволених енергетичних рівнів, які можна об"єднати в енергетичні зони дозволених рівнів (виділені прямокутниками на рис.) та заборонених (проміжки між ними) енергетичних зон. Заповнені електронами зони заштриховані, незаповнені зони - не мають штрихування. На енегетичній зонній структурі завжди відмічають рівень "0" потенціальної енергії (рівень вакууму).

 

» Терміни "Квантова та фіз. ядра"