понеділок, 20 травня 2024, 12:29
Сайт: Освітній сайт КНУБА
Курс: Комп'ютерна електроніка (КЕ)
Глосарій: Глосарій
Б

Біполярний транзистор

тришарова структура p-n-p або n-p-n типу,
яка має два
p-n переходи і виводи від кожного шару

В

Варистор

нелінійний напівпровідниковий резистор

Варікап

напівпровідниковий прилад, що використовується в
якості керованої електричною напругою ємності

Випрямляч

електротехнічний пристрій, призначений для перетворення напруги, полярність якої періодично змінюється, у пульсуючу напругу однієї полярності

Внутрішній фотоефект

явище іонізації атомів кристалічних граток напівпровідника чи домішок у ньому квантами променевої енергії

Вузол

місце з'єднання трьох і більше гілок

Г

Гілка кола

ділянка кола, уздовж якої проходить той самий струм і складається з одного або декількох послідовно з'єднаних компонентів

Д

Диністор

Тиристор без керуючого електрода, що вмикається при досягненні певної напруги 

Діамагнетик

речовина, що послаблює магнітне поле 

Ділянка кола

частина електричного кола, що містить виділену сукупність її елементів