Тема 3. Математичні моделі електричних схем

1. Математичні моделі електричних схем з двополюсниками


Електрична схема, як і будь-яка динамічна система характеризується певною сукупністю змінних, які визначають її стан. Як такі змінні найчастіше використовують струми та напруги окремих елементів схеми. Для математичного опису процесів в електричних колах необхідно утворити сукупність рівнянь, які б відображали взаємозалежності між змінними, що характеризують електричний стан кола. Таку сукупність рівнянь називають математичною моделлю електричного кола.

Рівняння, які утворюють математичну модель електричного кола, діляться на дві групи, перша з яких зумовлена взаємозв’язком струмів та напруг на окремих елементах схеми, а друга визначається способом з’єднання елементів у схемі. Рівняння першого типу називаються компонентними рівняннями, а другого – топологічними.