Детальний ЗМІСТ модуля №4

Модуль 4 Коливання та хвилі, оптика 

Тема 4.1. Механічні та електромагнітні коливання. Коливальні процеси та системи. Пружинний маятник, фізичний маятник, електричний коливальний контур. Приведене диференціальне рівняння коливаньДиференціальне рівняння гармонічних коливань Перетворення енергії при гармонічних коливанняхПодання гармонічних коливань в комплексній формі.  Додавання однонапрямлених коливань. Биття. Додавання взаємоортогональних коливаньФігури Ліссажу.   

Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань та його розв’язок. Характеристики згасання: декремент згасання та логарифмічний декремент згасання.  Аперіодичні процеси. Вимушені коливання. АЧХ вимушених коливань. Явище резонансу та його роль в техніці. Автоколивання. Блок-схема автоколивальної системи

Тема 4.2. Механічні та електромагнітні хвилі. Загальні закономірності хвильових процесів. Поздовжні та поперечні хвилі. Рівняння плоскої монохроматичної синусоїдальної хвилі. Швидкість механічних хвиль в газах, рідинах та твердих тілах. Потік енергії хвилі (вектор Умова). Звукові хвилі, їх основні характеристики (гучність, тон, тембр, поріг чутливості, поріг больових відчуттів). Область чутності (діаграма чутності). Закон Вебера-Фехнера. Ультразвук та інфразвук.  Явище ревербераціїДиференціальне рівняння електромагнітної хвилі. Дослідження Герца. Вектор Пойнтинга

Тема 4.3. Геометрична оптика. Закони геометричної оптики. Явище повного внутрішнього відбивання. Волоконна оптика. Оптичні деталі (плоске дзеркало, сферичне дзеркало, плоскопаралельна пластина, призма, тонка лінза). Характеристичні точки, лінії та поверхні лінзи. Графічні елементи системи тонкої лінзи. Формула тонкої лінзиНайпростіші оптичні прилади: лупа, проекційний апарат.

Тема 4.4. Хвильова оптикаІнтерференція світла. Дифракція світла. Почасова когерентність. Просторова когерентність. Інтерференція на пластині та клині. Інтерферометри. Застосування інтерференції Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція Френеля та Фраунгофера. Метод зон Френеля Формула дифракційної решітки.  Дифракція на кристалічній решітці (формула Вульфа-Бреггів). Роздільна здатність оптичних приладів. Уявлення про голографію. 

Поляризація світла. Плоскополяризоване світло. Поляризація при відбиванні та заломленні світла. Закон Брюстера. Подвійне променезаломлення в кристалах. Поляризаційні пристрої (стопа Столєтова, призма Ніколя, поляроїдні плівки). Закон МалюсаШтучна анізотропія. Ефект Керра. Застосування поляризованого світла в техніці.

Остання версія: понеділок, 19 червень 2017, 05:36