субота, 18 січень 2020, 16:01
Сайт: Освітній сайт КНУБА
Курс: Комп'ютерна графіка (КГ)
Глосарій: Список термінів і визначеннь
А

Афінне перетворення

(лат. affinis, «пов'язаний з») 

відображення f: Rn→Rn, яке можна записати у вигляді: 

f(x)=M∙x+v,

де M – оборотна (не вироджена) матриця та v  \in  Rn.