Модуль №1. Лабораторна робота №1. Обов'язкова! Розробка програми перетворення кадрування.