Розділи

 • МіЗКТ для БМО, ІЛС

  Методи і засоби комп'ютерних технологій для БМО, ІЛС


  Викладач доц. к.т.н. Єременко Б.М.


  Предметом вивчення дисципліни є створення наукового фундаменту для вивчення таких технічних дисциплін, як деталі машин, опір матеріалів, а також спеціальних дисциплiн, необхідних для розуміння інженерних проблем, пов'язаних з інформаційними технологіями та використанням комп'ютерної техніки.

  Основною метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань і навичок застосування основних законів, принципів та методів розробки алгоритмів типових чисельних методів з різних математичних розділів для задач різного типу (алгебраїчних, диференційних та інтегральних рівнянь) та задач з інженерної практики та їх комп'ютерна реалізація, а також придбання навичок застосування спеціалізованих програмних середовищ для математичних розрахунків. Базовим середовищам є MathCAD.

  шифр

  назва спеціальності

  133

  «Галузеве машинобудування»

   

  назва спеціалізації

   

  «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» (БМО)

   

  «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» (БМО) (скор. форма навчання)

   

  назва спеціальності

  131

  «Прикладна механіка»

   

  назва спеціалізації

   

  «Інженерія логістичних систем»  Склад дисципліни

  шифр

  Бакалавр «Галузеве машинобудування»

  Форма навчання:                             денна

  Форма контролю

  Семестр

  Відмітка про погодження

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин^

  Кількість індивідуальних робіт

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  КП

  КР

  РГР

  р

   

  133

   

   

   

  Галузеве машинобудування.

  Спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

   

  4,5

  132

  96

  12

  42

  42

   

   

  19

   

  залік

  3

   

   

  131

  Прикладна механіка

  Спеціалізація: Інженерія логістичних систем

  4,5

  132

  96

  12

  42

  42

   

   

  19

   

  залік

  3

   

  шифр

  Бакалавр «Галузеве машинобудування»

  Форма навчання:                             денна скорочена

  Форма контролю

  Семестр

  Відмітка про погодження

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин^

  Кількість індивідуальних робіт

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  КП

  КР

  РГР

  р

   

  133

   

   

   

  Галузеве машинобудування.

  Спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (скор. форма навчання)

  2,5

  75

  36

  16

  16

  4

   

   

  1

   

  залік

  1

   

   


 • Посилання

  Корисні посилання за темою дисципліни.