Розділи

 • Загальне

  Мета курсової роботи  – закріплення теоретичних знань, отримання і 

  вдосконалення  практичних  навиків  розробки  проектно-технологічної 

  документації    зведення  підземної  споруди  методом  опускного  колодязя, 

  при  вивченні  студентами-магістрами  дисципліни  «Спеціальні  будівлі  і 

  споруди. Зведення».  

  Лекція №3 Зведення споруд методом опускного колодязя. 

  Лектор: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Технології будівельного виробництва Савйовський Володимир Вікторович