Розділи

 • Загальне

  Дисципліна: Реконструкція будівель і споруд

  спеціалізація: “Промислове та цивільне будівництво”


  Лектори

  Савйовський Володимир Вікторович
  доктор технічних наук, професор 
   
  Осипов Олександр Федорович
  доктор технічних наук, професор
   
  Соловей Дмитро Анатолійович
  кандидат технічних наук, доцент 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Практичні

  Махиня Олександр Миколайович
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Уманець Ірина Михайлівна 
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Шпакова Ганна Валентинівна 
  кандидат технічних наук, доцент
   
  Чепурний Володимир Васильович 
  старший викладач
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


       Мета дисципліни – дати майбутнім інженерам-будівельникам спеціа­льні знання та практичні навички щодо технології і організації реконструкції будинків і споруд промислового та цивільного призначення, підготовити студентів до самостійної роботи при аналізі і оцінки обґрунтувань, розробки та прийняття ефективних організаційно-техноло­гіч­них рішень на основі здо­бутих теоретичних знань.

       Завдання дисципліни – підготовка майбутніх інженерів до самостій­ної висококваліфікованої практичної виробничої та проектно-конструкторсь­кої роботи, що полягає у прийнятті проектно-конструкторських, організацій­но-технологічних і контрольно-технічних рішень в області організації, техно­логії та механізації будівельних процесів і виробництва в умовах рекон­стру­кції будівель та споруд на основі здобутих в університеті теоретич­них і при­кладних знань за багатьма науквоими дисциплінами і напрямками.