Розділи

 • Загальне

  Дисципліна: Технологія будівельного виробництва

  спеціалізація: “Міське будівництво та господарство


  Викладач

  Осипов Сергій Олександрович
  кандидат технічних наук, доцент
   

   

   

   

   

   

   


         Мета дисципліни – дати майбутнім інженерам-будівельникам спеціа­льні знання та практичні навички щодо технології будівельного виробництва при будівництві будинків і споруд промислового та цивільного призначення, підготовити студентів до самостійної роботи при аналізі і оцінки обґрунтувань, розробки та прийняття ефективних організаційно-техноло­гіч­них рішень на основі здо­бутих теоретичних знань.
   
        Завдання дисципліни – підготовка майбутніх інженерів до самостій­ної висококваліфікованої практичної виробничої та проектно-конструкторсь­кої роботи, що полягає у прийнятті проектно-конструкторських, організацій­но-технологічних і контрольно-технічних рішень в області техно­логії та механізації будівельних процесів і виробництва на основі здобутих в університеті теоретич­них і при­кладних знань за багатьма науковими дисциплінами і напрямками.