Розділи

 • Загальне

  Дисципліна: Спеціальні інженерно-технічні питання при реконструкції та новому будівництву архітектури 

  спеціалізація: “Архітектура будівель і споруд


  Лектор

  Чертков Олег Юрійович
  кандидат технічних наук, доцент
   

  Практичні

  Чертков Олег Юрійович
  кандидат технічних наук, доцент
   

   

   

   

   


         Мета дисципліни – дати майбутнім архітекторам можливість зрозуміти роль технології в процесах реконструкції будівель та спеціа­льні знання та практичні навички щодо технології і організації реконструкції будинків і споруд промислового та цивільного призначення, підготовити студентів до самостійної роботи при аналізі і оцінки обґрунтувань, розробки та прийняття ефективних організаційно-техноло­гіч­них рішень на основі здо­бутих теоретичних знань.
       Завдання дисципліни – підготовка майбутніх архітекторів до самостій­ної висококваліфікованої практичної проектно-конструкторсь­кої роботи, що полягає:
  а) у прийнятті проектно-конструкторських, організацій­но-технологічних і контрольно-технічних рішень в області організації, техно­логії та механізації будівельних процесів і виробництва в умовах рекон­стру­кції будівель та споруд;
  б) в умінні об'єднувати прості і складні будівельні процеси, що розрізняються по основних елементах виробництва;
  в) в розумінні вирішальністі впливу на технологію реконструктивних робіт дотримання вимог технологічних карт, інструкцій, керівництв і операційний контроль якості робіт інструментальними засобами;
  г) в зниженні тривалості робіт за рахунок використанням нових технологій і матеріалів,
  організаційно-технологічних прийомів, заснованих на поточних методах виконання робіт: приватного потіку - для простих процесів, спеціалізованого - для комплексних і об'єктний потіков – для загальних будівельних процесів;
  д) в прийнятті ефективних технологічних рішень в залежності від рівня взаємодії
  процесів, сучасних засобів механізації, використання нових матеріалів на основі здобутих в університеті теоретич­них і при­кладних знань за багатьма науковими дисциплінами і напрямками.