Розділи

 • Структура дисципліни та методичне забезпечення


  Загальна мета дисципліни отримання комплексу глибоких знань і відповідних навиків в галузі точності, взаємозамінності, стандартизації, метрології, технічних вимірювань та контролю якості, що на сьогодні являється необхідною складовою частиною професійної підготовки спеціалістів в галузі машинобудування.

  Для досягнення означеної мети формулюються наступні загальні задачі дисципліни:

  1. Ознайомлення з історією розвитку взаємозамінності.
  2. Ознайомлення з діючими стандартами системи допусків і посадок, принципи їх побудови.
  3. Вивчення основ роботи засобів вимірювання.
  4. Вивчення методів і засобів контролю точності розмірів.

  Студенти повинні вміти:

  - відповідно з діючим системами допусків і посадок (ЕСДП, ОНВ) призначати допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань, підшипників кочення, різьбових з’єднань зубчастих коліс та передач, шпонкових з’єднань, з визначенням допусків форми і розміщенням поверхонь і, головне, з оцінкою впливу призначених допусків на якісні показники та здійснити їх контроль за допомогою технічних вимірювань; грамотно оформити креслення з боку вимог ЕСДП та основних норм взаємозамінності (ОНВ), вільно володіти принципами системного аналізу, самостійно ставити і розв’язувати наукові, інженерні і виробничі задачі по управлінню якості продукції.

  Знати:

  діючі стандарти системи допусків і посадок, принципи їх будови. Ясно являти засоби контролю, установлених ними відхилень, тобто знати технічні вимірювання, методи і засоби контролю точності розмірів; 


  шифр

  Бакалавр

  Форма навчання:                             денна

  Форма контролю

  Семестр

  Відмітка про погодження

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин

  Кількість індивідуальних робіт

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  КП

  КР

  РГР

  Роб

  015.11

  Професійна освіта (Машинобудування)

  5,0

  150

  62

  34

  16

  12

   

  1

   

   

  Е

  5