Розділи

 • Основне методичне забезпечення дисципліни

 • Модуль І. Хімія води

  Тема 1. Вода. Домішки води.

  Тема 2. Істинні розчини. Процеси, що відбуваються в істинних розчинах.

  Тема 3. Колоїдні системи. Класифікація та властивості. Стійкість колоїдних систем. Коагуляція колоїдних систем.

 • Модуль 2. Хімічні основи технології коригування якості води

  Тема 4. Якість води. 

  Тема 5. Обробка води коагулянтами. 

  Тема 6. Знезараження води. 

  Тема 7. Стабільність води. 

  Тема 8. Коригування хімічного складу домішок води

 • Модуль 3. Мікробіологія води

  Тема 9. Основи загальної мікробіології. 

  Тема 10. Основи санітарної мікробіології. 

  Тема 11. Роль мікроорганізмів у системах водопостачання та водовідведення.