Розділи

 • Основне методичне забезпечення дисципліни

  Основна література

  1. Химическая технология керамики и огнеупоров: учебник пол редакцией П.П. Будникова и Д.Н. Полубояринова. - М.: Издательство литературы по строительству, 1972 год.

  2. Технолгия огнеупоров: Учебник /К.К. Стрелов, П.С. Мамыкин. - М.: Металлургия, 1978 год.

  3. К.К. Стрелов Теоретические основы технологии огнеупорных материалов: Учебник. - М.: Металлургия, 1985 год.

  4. Керамические и огнеупорные материалы: Избранные труды, Том 2, С.П.:Стройиздат СПб, 2003 год.

  Додаткова література

  1. Будівельне матеріалознавство: Підручник за ред. П.В. Кривенка, 2004 рік.

  2. Технолоия теплоизоляционных и акустических материалов и изделий / Ю.П. Горлов: Учебник для специальности "Производство строительных изделий и конструкций". - М.: Высшая школа, 1989 год.

  3. Технический контроль производства огнеупоров /К.К. Стрелов, И.Д. Кащев: Учебник. - М.: Металлургия, 1986 год.

  Методичні вказівки

  1. Випробування жаротривкого бетону. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальності 7.092103 "Міське будівництво і господарство" Укладачі: Тропінов О.М., Барановський В.Б., Безсмертний М.П., Блажіс Г.Р. Київ 2003 рік.

 • Лекція 1. Вогнетривкі матеріали. Вступ. Класифікація вогнетривів

  Контрольні питання

  1. Дати визначення вогнетривкого матеріалу?

  2. Як можна змінити матеріало- та енергоємкість футерівки?

  3. За якими ознаками класифікують вогнетривкі матеріали?

  4. Яке значення має стандартизація вогнетривких матеріалів?

   

  • Лекція 2. Основні властивості вогнетривів

   Контрольні питання

   1. Які фактори мають вплив на міцність вогнетриву?

   2. Що таке температура деформації під навантаженням (ТДН). Вплив хіміко-мінералогічного складу вогнетриву на ТДН?

   3. Що таке термічна стійкість вогнетриву. Від чого залежить термостійкість?

   4. Що таке коефіцієнт лінійного термічного розширення (КЛТР). Вплив КЛТР на конструкцію футерівки?

   5. Дати визначення формованих вогнетривів?

   6. Дати визначення неформованих вогнетривів? 

   • Лекція 3. Корозія вогнетривів

    Контрольні питання

    1. Завдяки яким процесам руйнуються вогнетриви?

    2. Від чого залежить стійкість вогнетриву до розплаву?

    3. Що таке шлакостійкість?

    4. Що таке окалиностійкість?

    • Лекція 4. Технологія отримання вогнетривких матеріалів

     Контрольні питання

     1. Які основні властивості природних кам’яних матеріалів обумовлюють їх застосування для виробництва вогнетривів? 

     2. Які є способи збагачення природних кам’яних матеріалів для виготовлення вогнетривів?

     3. Які існують технології формування вогнетривів?

     4. Які є різновиди термічної обробки вогнетривів?

     • Лекція 5. Динасові вогнетриви

      Контрольні питання

      1. Яка сировина придатна для виготовлення динасових вогнетривів?

      2. Які властивості мають динасові вогнетриви?

      3. Як виготовляють вогнетриви на основі кварцового скла?

      • Лекція 6. Шамотні вогнетривкі вироби і матеріали

       Контрольні питання

       1. Що таке шамотні вогнетриви?

       2. Які властивості мають шамотні вогнетриви. Особливості застосування?

       3. Що таке напівкислі вогнетриви, яка їх особливість? 

       • Лекція 7. Високоглиноземисті і корундові вогнетриви

        Контрольні питання

        1. Що таке високоглиноземисті вогнетриви. Які їх властивості?

        2. Які основні властивості мають корундові вогнетриви?

        3. Які особливості застосування високоглиноземистих (корундових) вогнетривів?

        • Лекція 8. Магнезіальні, магнезитохромітові і хромомагнезитові вогнетриви

         Контрольні питання

         1. Що називають периклазовими вогнетривами?

         2. Які компоненти застосовують для виготовлення периклазових вогнетривів?

         3. Які основні властивості периклазових вогнетривів?

         • Лекція 9. Доломітові (магнезіально-вапнякові) і форстеритові (магнезіально-силікатні) вогнетриви

          Контрольні питання

          1. За якими ознаками класифікують доломітові і форстеритові вогнетриви?

          2. Які властивості доломітових вогнетривів?

          3. Які властивості форстеритових вогнетривів?

          4. Які особливості застосування доломітових і форстеритових вогнетривів?

          • Лекція 10. Легковагові вогнетривкі вироби

           Контрольні питання

           1. Дати визначення, що таке легковагові вироби?

           2. Які властивості мають легковагові вироби?

           3. Які особливості застосування легковагових виробів?

           • Лекція 11. Неформовані вогнетривкі матеріали

            Контрольні питання

            1. Що таке неформовані вогнетриви?

            2. Які в’яжучі звстосовують для отримання неформованих вогнетривів?

            3. Які існують мікронаповнювачі?

            • Лекція 12. Технологія виробництва неформованих вогнетривів

             Контрольні питання

             1. Дайте визначення сухі суміші для отримання неформованого вогнетриву?

             2. Які є технології отримання вогнетриву залежно від кількості в’яжучої речовини?

             3. Як змінюються властивості вогнетривкого бетону залежно від в’яжучої речовини?

             • Лекція 13. Вогнетривкі бетони

              Контрольні питання

              1. Які властивості притаманні вогнетривкому бетону на фосфатному цементі?

              2. Які умови треба забезпечити для твердіння вогнетривкого бетону залежно від різновиду в’яжучої речовини.

              3. Від чого залежить ресурс експлуатації футерівки з вогнетривкого бетону?

              • Лекція 14. Теплоізоляційні вогнетривкі матеріали

               Контрольні питання

               1. За якою ознакою визначають температуру застосування теплоізоляційних виробів?

               2. Які існують теплоізоляційні вироби гідровакуумного отримання?

               3. Які недоліки мають теплоізоляційні вироби?

               • Лекція 15. Спеціальні керамічні матеріали

                Контрольні питання

                1. Які властивості притаманні клінкерній цеглі?

                2. На які групи поділяють кислототривкі матеріали?

                3. Які недоліки має кислототривка цегла?