Тема Название Описание
Страница ЗМІСТ програми "ФІЗИКА"
Страница Лабораторні роботи

Увага! Важливим при вивченні фізики є відвідування занять, особливо - лабораторного практикуму!


Страница Контрольні роботи

Виконуються в паперовому вигляді на основі варіанта, призначеного викладачем з навчального посібника "Фізика. Збірник задач" в списку Літератури.  

Страница Поточний контроль знань

Поточний контроль знань відбувається після вивчення кожного змістовного модуля на основі тестових завдань, представлених в відповідних модулях. 

Страница Література
Папка Конспект лекцій PDF
Модуль 1. МЕХАНІКА Страница Детальний ЗМІСТ модуля №1
Модуль 2. Молекулярна фізика Страница Детальний ЗМІСТ модуля №2
Модуль 3. Електрика та магнетизм Страница Детальний ЗМІСТ модуля №3

Теми та окремі питанні, які вивчаються в електриці та магнетизмі

Модуль 4. Коливальні та хвильові процеси, оптика Страница Детальний ЗМІСТ модуля №4

Теми та окремі питанні, які характеризують коливальні та хвильові процеси

Модуль 5. Квантова фізика та фізика ядра Страница Детальний ЗМІСТ модуля №5

Теми та окремі питанні, які вивчаються в квантовій та ядерній фізиці