Section Nom Description
Fichier Робоча програма з Будівельної фізики
Fichier Рекомендована література
URL посилання на сайт Нормативною літературою
URL Посилання на сайт з навчальною літературою
Архітектурна кліматологія та будівельна теплотехніка огороджувальних конструкцій будівель Fichier Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
Fichier Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
Fichier Презентація до лекції
Fichier Конспект лекції
Fichier Презентація до лекції (частина 1)
Fichier Презентація до лекції (частина 2)
URL Відеозапис лекції
URL Відеозапис лекції_(2020 p.)
Fichier Конспект лекції


Fichier Презентація до лекції
URL Відеозапис лекції 5.1
URL Відеозапис лекції 5.2
URL Відеозапис лекції (2020 p.)
Dossier Матеріали до практичного заняття № 1"Розрахунок опору теплопередачі"
URL Відеозапис практичного заняття 1 (2020 р.)
Dossier Матеріали до практичного заняття № 2 "Вологісний розрахунок огороджувальної конструкції"
URL Відеозапис практичного заняття 2 (2020 р.)
Fichier Лекція 6. Енергетична сертифікація будівель. Принципи проектування енергоефективних будинків
Fichier Лекція 6.1. Енергетична паспортизація та сертифікація будівель
URL Відеопрезентація до лекції 6.1
URL Відеозапис лекції (2020 p.)
URL матеріали до практичного заняття № 3
Dossier Лабораторна робота _2020 р."Розрахунок опору теплопердчі за програмою THERM"
URL Відеозапис лабораторної роботи "Розрахунок за програмою THERM"_2020
URL завантажувальний файл THERM 7.5.13
Fichier Зразок курсової роботи
Fichier Завдання для арх 32а_2020
Fichier Завдання для арх 32б_2020
Архітектурна світлотехніка Fichier Конспект лекції
Fichier Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
Fichier Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Практичне заняття № 1 "Розрахунок природного освітлення". Частина 1
URL Практичне заняття № 1 "Розрахунок природного освітлення". Частина 2
Fichier Конспект лекції
Fichier Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Практичне заняття № 2 "Розрахунок інсоляції". Частина 1
URL Практичне заняття № 2 "Розрахунок інсоляції". Частина 2
URL Відеозапис лекції
Fichier Презентація до лекції
URL Практичне заняття № 3 "Розрахунок сонцезахисних пристроїв"
Dossier Завдання для АРХ-31а_2020
Dossier Завдання для Арх 32а_2020
Dossier Завдання для АРХ-32б_2020
Dossier Завдання для АРХ-33a_2020
Dossier Завдання для АРХ-34а_2020
Dossier Завдання для АРХ-38_2020
Fichier Зразок курсової роботи
Fichier Зразок курсової роботи цього року !

Ця робота поступається попередній в оформлені (нажаль), але вона зроблена за вимогами нової редакції ДБН з природного освітлення, і в ній є розрахунок інсоляції за методом граничної поверхні. Крім того - вірний списо використаної літератури (хоча в тексті немає посілання на більшисть з цієї літератури). В цілому - відмінна робота!

Архітектурно-будівельна акустика Fichier Конспект лекції. Частина 1
Fichier Конспект лекції. Частина 2
URL Відеозапись лекції. Частина 1
URL Відеозапис лекції. Частина 2
URL Практичне заняття № 1. "Аналіз форми залів засобами геометричної акустики"
Fichier Матеріал до практичного заняття № 1
URL Відеозапис практичного заняття 1 (2020 р.)
Fichier Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Практичне заняття № 2. "Попередній вибір акустичного опорядження залів"
URL Відеозапис практичного заняття 2 (2020 р.)
URL Відеозапис практичного заняття 3 (2020 р.)
URL Практичне заняття № 3. "Розрахунок реверберації та артикуляції в залах"
Fichier Матеріали до практичного заняття 4
URL Відеозапис практичного заняття 4 (2020 р.)
Fichier Конспект лекції (скороченний)
Fichier Конспект лекції (відкриті театри)
URL Відеозапис лекції
Fichier Конспект лекції
Fichier Конспект лекціі
Fichier Матеріали до практичного заняття
Fichier Завдання для студентів арх-42а
Fichier Завдання для студентів арх-42б
Fichier Зразок (приклад) курсової роботи

Шановні студенти! 

Звернить увагу на те, що на сьогодні змінилися вимоги стосовно дослідження залів на погані відбиття. У цьому зразку зал досліджувався на виникнення луни (запізнювання відбитого звуку відносно прямого 17 м). Тепер треба досліджувати на запізнювання 8,5 м у залах мовних (аудиторії та кінотеатри) та 13,6 – у музичних (концертні зали). Це – дослідження на відбиття, що сильно запізнюються (не на луну).

І обов'язково треба зробити посилання на ДБН В.2.2-16_2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади, а хто проєктує аудиторії ще і на ДБН В.2.2-3_2018 Заклади освіти

Fichier Екзаменаційні питання