Topic Name Description
File Робоча програма з Будівельної фізики
File Рекомендована література
URL посилання на сайт Нормативною літературою
URL Посилання на сайт з навчальною літературою
Архітектурна кліматологія та будівельна теплотехніка огороджувальних конструкцій будівель File Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
File Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
File Презентація до лекції
File Конспект лекції

(в 2019-2020 н.р. - це лекція 1)

File Презентація до лекції
URL Відеозапис лекції
File Конспект лекції

(в 2019-2020 н.р. - це лекція 2)

File Презентація до лекції
URL Відеозапис лекції 5.1
URL Відеозапис лекції 5.2
Folder Матеріали до практичного заняття № 1"Розрахунок опору теплопередачі"
Folder Матеріали до практичного заняття № 2 "Вологісний розрахунок огороджувальної конструкції"
File Лекція 6. Енергетична паспортизація та сертифікація будівель
URL Відеопрезентація до лекції 6.1
URL матеріали до практичного заняття № 3
File Зразок курсової роботи
Архітектурна світлотехніка File Конспект лекції
File Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
File Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Практичне заняття № 1 "Розрахунок природного освітлення". Частина 1
URL Практичне заняття № 1 "Розрахунок природного освітлення". Частина 2
File Конспект лекції
File Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Практичне заняття № 2 "Розрахунок інсоляції". Частина 1
URL Практичне заняття № 2 "Розрахунок інсоляції". Частина 2
URL Відеозапис лекції
File Презентація до лекції
URL Практичне заняття № 3 "Розрахунок сонцезахисних пристроїв"
Folder Завдання для АРХ-31а_2020
Folder Завдання для Арх 32а_2020
Folder Завдання для АРХ-32б_2020
Folder Завдання для АРХ-33a_2020
Folder Завдання для АРХ-34а_2020
Folder Завдання для АРХ-38_2020
File Зразок курсової роботи
File Зразок курсової роботи цього року !

Ця робота поступається попередній в оформлені (нажаль), але вона зроблена за вимогами нової редакції ДБН з природного освітлення, і в ній є розрахунок інсоляції за методом граничної поверхні. Крім того - вірний списо використаної літератури (хоча в тексті немає посілання на більшисть з цієї літератури). В цілому - відмінна робота!

Архітектурно-будівельна акустика File Конспект лекції. Частина 1
File Конспект лекції. Частина 2
URL Відеозапись лекції. Частина 1
URL Відеозапис лекції. Частина 2
URL Практичне заняття № 1. "Аналіз форми залів засобами геометричної акустики"
File Конспект лекції
URL Відеозапис лекції
URL Практичне заняття № 2. "Попередній вибір акустичного опорядження залів"
URL Практичне заняття № 3. "Розрахунок реверберації та артикуляції в залах"
File Конспект лекції (скороченний)
File Конспект лекції (відкриті театри)
URL Відеозапис лекції
File Конспект лекції
File Конспект лекціі
File Матеріали до практичного заняття
File Зразок курсової роботи
File Екзаменаційні питання