Topic Name Description
Матеріали для вивчення дисципліни File Робоча програма
File Конспект лекцій
File Варіант тестів
File Конспект лекцій. Статистика якості.
File Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Статистика якості"
File Конспект лекцій. Математична статистика
File Конспект лекцій. Статистика.
File Методичні вказівки для виконання самостійних, індивідуальних і лабораторних робіт
File Практикум до лабораторних робіт, самостійного розв’язування задач та індивідуальних робіт
File Силабус
Посилання URL Бібліотека КНУБА