Спецкурс з фізики для спеціальності "ГД". Викл. Григораш Ю.І.: Все участники

Фильтры

Тема 1 Геометрична оптика та оптичні системи

Глоссарий Глоссарий Глосарій до теми 1

Форум Форум Питання-відповідь

Задание Задание Контрольна робота №1

Тема 2 Фотометрія

Глоссарий Глоссарий Глосарій до теми 2

Форум Форум Питання-відповідь

Задание Задание Контрольна робота №2