Дисципліна викладається під час весняного семестру 5-го курсу в XIX - XX чвертях для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 126 "Інформаційні системи і технології" (ІСТ)