Дисципліна викладається під час осіннього семестру 4-го курсу в XII - XIV чвертях для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" за спеціальністю "Інформаційні технології проектування" (ІТЕП)