Дисципліна підготовки магістрів зі спеціалізації "Управлііння проектами".

Спеціальність: 122 "Комп'ютерні науки"