Дисципліна другого семестру навчання магістрів за спеціалізацією "Управління проектами".

Спеціальності: 073 "Менеджмент", 122 "Комп'ютерні науки"