Мета курсу - вивчення методичних основ топографічного креслення та придбання навиків в виконанні топографічних та картографічних креслярських робіт. В курсі опановується майстерність оформлення топографічних планів згідно з умовними позначеннями, вивчається методика роботи з креслярськими інструментами, фарбами, їх застосування для виконання оформлювальних топографічних робіт