Курс фізики читається в двох семестрах на першому та другому курсі

Курс складається з двох модулів:

модуль 1 - механіка, електрика та магнетизм ,молекулярна фізика.

модуль 2 - коливання та хвилі, оптика, квантова фізика та ядерна фізика

В кожному семестрі виконується лабораторний практикум по модулям 1 і 2.

По модулям 1 та 2 виконуються індивідуальні розрахунково-графічні роботи.

1й модуль - заліком.

2й модуль - екзамен.

Курс ЕКБ читається у II семестрі. Виконуються лабораторні роботи, практичні заняття та індивідуальна

Вкінці семестру складатьється залік.