Основною метою курсу є придбання студентами теоретичних та практичних знань, навичок, методів та засобів конструювання та створення промислових програмних продуктів в обраній спеціальності – 7.010104 "Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні".