Технічна механіка рідини і газу вивчає закони рівноваги та руху рідини