Про курс

Цей курс спеціально розроблений для ознайомлення з конструкціями промислових роботів і маніпуляторів та засвоєння методик виконання розрахунків таких системи. В навчальному курсі стисло та зрозуміло розглянуто історію розвитку роботів, їхню класифікацію, методики проектування робочих органів маніпулятора, побудови геометрії його руху, розрахунку приводу роботів. В курсі наведено опис систем контролю та керування роботами і маніпуляторами.

Викладачі:

       Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

      

 Щербина Тетяна Федорівна

       Асистент
       
Київського національного університету
       будівництва і архітектури

 Тетерятник Олексанр Анатолійович

       Асистент
       
Київського національного університету
       будівництва і архітектури


Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з «Вища математика», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія машин і механізмів», «Деталі машин», «Гідравліка та приводи механотронних систем», «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка».

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача