Про курс

Загальна мета курсу полягає у викладенні студентам базових знань з вантажопідйомних та транспортуючих машин, які використовуються у будівництві при виконанні підіймальних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та транспортуючих роботах.

Основна увага курсу буде зосереджена на вивченні конструкцій, розрахунку, проектування, правил безпечної експлуатації та вибору вантажопідйомних, транспортуючих, навантажувально-розвантажувальних машин.

Викладачі:

       Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури

   

Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін "Вища математика”, "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка”, "Теоретична механіка", "Опір матеріалів”, "Теорія машин і механізмів”, "Деталі машин”, "Стандартизація та взаємозамінність".

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача