Курс лекційних занять для студентів денної форми 3-го року навчання спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" за напрямком підготовки 6.060101 "Будівництво"